Vitajte v našej firme LARO v.o.s., výrobcu chemických prípravkov

Kontakt

0905 937 035

Pracovná doba

07:00 - 14:30 (po-pi)

Napíšte nám

laro@laro.sk
Kontaktujte nás

Šamotová múčka

Šamotová múčka

Šamotová múčka

Šamotová múčka je sypká zrnitá hmota ílovitého charakteru, ktorá sa s pridaním vodného skla tekutého používa ako šamotová malta alebo tmel na vymazávanie a opravy šamotových ohníšť šporákov, kachlí, kotlov , šamotových pecí, a iných tepelne namáhaných telies. Malta okrem dobrej priľnavosti a pevnosti má aj vysokú plasticitu, čím umožní opravenie prasklín vytvorených v malte sušením.

Návod na použitie:

Príprava šamotovej malty:
Suchá šamotová múčka sa zaleje a dôkladne premieša s vodným roztokom v uvedenom pomere (tabuľka) na konzistenciu vhodnúna spájanie šamotových styčných plôch:
Šamotová múčka LARO Vodné sklo LARO Voda
1 kg 60 ml 180 ml
Malta sa nechá odležať max. 5 minút a pred použitím ešte raz zľahka premiešame. Malta je pripravená. Zostatkovú (nariedenú) nepoužitú maltu doporučujeme zaliať min. vrstvou vody, aby nezaschla a aby bolo možné neskor s maltou pokračovať v práci (pred pokračovaním vodu z povrchu zliať). Aplikovaná malta sa spevní (vytvrdne) vypálením pri prevádzke ohnišťa tepelného zariadenia.
Odporúčaný postup zahrievania pri opravách vykurovacích telies: 
- po ukončení opráv sa odporúča vykurovacie teleso (kachle, krby, pece) zahrievať prvé dva dni pri teplote nad 20 stupňov cca po dve hodiny, potom možno zahriať na maximálnu prevádzkovú teplotu.

Príprava šamotového tmelu:
Suchá šamotová múčka sa pozvoľne sype do nezriedeného vodného skla  v uvedenom pomere (tabuľka):
Šamotová múčka LARO Vodné sklo LARO
1 kg 120 - 180 ml

Intenzívnym miešaním vznikne šamotový tmel vhodný na okamžité lepenie, obtieranie alebo spárovanie šamotových ohníšť.


Vlastnosti: Sypká zrnitá šedohnedá pevná hmota, ktorej podstatu tvoria hlinité kremičitany.

Technické údaje: Nehorľavá,  pevná látka šedohnedej farby.

Balenie: LDPE vrecko 2 kg, 25 kg vrecká, voľné balenie

Bezpečnostné údaje: Netoxická, nehorľavá. Proti prašnosti pri dlhodobejšej expozícii doporučujeme použiť respirátor.